“Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh” và “Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart QuangNam”
 Thứ năm, 09 Tháng 6 2022 07:55 - 1272 Lượt xem
In

Chuyên trang tuyên truyền Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đăng tải 02 video “Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh” và “Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart QuangNam”. Kính gửi các bạn đọc đường link: https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn/thu-vien-video để theo dõi, truy cập.


Tin mới:
Các tin khác: