Số - ký hiệu: 01/QĐ-STP Ngày ban hành: 03/01/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch - Chứng thực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp
File đính kèm:

Quyet dinh

Lượt xem: 122
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 2277/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Hộ tịch - Chứng thực UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ