Số - ký hiệu: 208/UBND-TP Ngày ban hành: 15/02/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tam Kỳ
Lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Trích yếu: Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022
File đính kèm:

tai tai day

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 570/QĐ-UBND 15/02/2022 Quyết định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND thành phố Tam Kỳ Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022
2 50/PTP-VB 14/02/2022 Công văn Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Phòng Tư pháp Tam Kỳ Công văn hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai
3 Số 04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
4 Nghị định 17/2022/NĐ-CP 30/11/-0001 Nghị định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung các nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực hóa chất ; điện lực; hoạt động thương mại, dầu khí
5 Nghị định 17/2022/NĐ-CP 30/11/-0001 Nghị định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
6 Nghị định 130/2021/NĐ-CP 30/11/-0001 Nghị định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
7 Nghị định 135/2021/NĐ-CP 30/11/-0001 Nghị định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Chính Phủ quy định danh mục, quản lý phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để phát hiện VPHC