Số - ký hiệu: Luật số: 03/2022/QH15 Ngày ban hành: 11/01/2022
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
File đính kèm:

tải tại đây

Lượt xem: 127