Số - ký hiệu: Nghị quyết số: 46/2022/QH15 Ngày ban hành: 11/01/2022
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
File đính kèm:

tải tại đây

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 73/NQ-CP 06/05/2023 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật Chính Phủ Nghị quyết về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
2 199/KH-UBND 10/08/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND thành phố Tam Kỳ Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022 – 2025
3 196/KH-UBND 09/08/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND thành phố Tam Kỳ Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn thành phố
4 190/KH-UBND 29/07/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND thành phố Tam Kỳ Thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
5 Luật số: 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Quốc Hội LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
6 Nghị quyết số: 44/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật Quốc Hội NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
7 Nghị quyết số: 43/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật Quốc Hội NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
8 Nghị quyết số: 45/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật Quốc Hội NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ