Tên thủ tục: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Chứng thực