Tuyên truyền pháp luật phải thiết thực

Để Ngày Pháp luật phát huy hiệu quả thì không nên coi nó là ngày “kỷ niệm” rồi tiến hành những “lễ hội” phô trương.

 

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) trong phạm vi toàn quốc. Như vậy, từ năm nay, nước ta đã có một ngày quan trọng để khẳng định tính thượng tôn của pháp luật. Các chuyên gia góp ý cách thức, phương pháp… để hoạt động này đạt hiệu quả.

Phải có hành động cụ thể

Quốc hội thống nhất lấy ngày 9-11 hằng năm làm Ngày Pháp luật Việt Nam là thể hiện quyết tâm chính trị và cũng là dịp để các cơ quan pháp luật tiến hành tuyên truyền, giáo dục kiến thức, ý thức, tố chất pháp luật cho toàn thể nhân dân. Đây cũng là dịp để các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan “nhìn nhận lại bản thân” trong công tác thực thi pháp luật. Và là dịp để tất cả mọi người bồi dưỡng tinh thần “thành tín thủ pháp”, giúp họ hiểu biết pháp luật hơn để hành xử và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân…

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ một số nước, để Ngày Pháp luật phát huy hiệu quả thì không nên coi nó là ngày “kỷ niệm” của ngành, của tổ chức nào đó rồi tiến hành những “lễ hội” phô trương, hình thức theo kiểu “đến hẹn lại lên”. Chúng cần phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về nó, đưa ra những chiến lược căn cơ, dài hơi, có quy trình bài bản, chặt chẽ. Chẳng hạn, hằng năm cần có những mục tiêu cụ thể, chủ đề rõ ràng, nội dung hoạt động tỉ mỉ, đa dạng hóa về hình thức để tiến hành...

Cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn (TP.HCM) tư vấn pháp luật cho công nhân trong một vụ tranh chấp lao động. Ảnh: K.An

Mặt khác, để Ngày Pháp luật thật sự có sức lan tỏa, giúp Hiến pháp và pháp luật không còn là điều gì xa lạ với đời sống xã hội thì cần phải lấy truyền thông đại chúng làm phương tiện phổ biến; lấy sự tuyên dương, biểu dương nhân rộng tấm gương điển hình về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật làm chất kích thích. Cạnh đó, lấy Hiến pháp và pháp luật làm nội dung chủ yếu; lấy việc “thượng tôn pháp luật” của nhân dân và toàn xã hội làm hướng đích; lấy sự công minh, công chính công tâm làm kim chỉ nam hành động; lấy việc nâng cao tố chất pháp luật của nhân dân là thước đo đánh giá...

TS PHẠM ĐI, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Đúng đối tượng, gắn với thực tiễn

Xuất phát từ kinh nghiệm tuyên truyền và tư vấn pháp luật nhiều năm, tôi thấy rằng công tác này muốn đạt được hiệu quả thì cần đáp ứng được một số yếu tố sau:

Thứ nhất, việc tuyên truyền pháp luật cần tập trung đúng đối tượng. Mỗi đối tượng cần được tư vấn đều xuất phát từ những nhu cầu khác nhau. Do đó cần nắm vững đối tượng tuyên truyền qua các yếu tố về số lượng; thành phần (trí thức, công nhân, nông dân, học sinh…); trình độ văn hóa; tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở; ý thức thực hiện pháp luật, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến những đối tượng bị yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội; cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước…

Thứ hai, việc tuyên truyền pháp luật phải có nội dung phù hợp với đối tượng được tuyên truyền; phải theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người dân đối với pháp luật. Nội dung tuyên truyền cần giúp cho người dân hiểu vai trò của pháp luật và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đụng đến những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Thứ ba, công tác tuyên truyền pháp luật cần đúng mục đích. Việc phổ biến và tuyên truyền pháp luật là một trong những cách thức đưa pháp luật vào cuộc sống một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Những phương thức tổ chức tuyên truyền như lớp tập huấn pháp luật, buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề được tổ chức ra cần được chuyên sâu và đáp ứng được đúng nội dung, đúng đối tượng muốn triển khai, tránh lan man, dài dòng.

Thứ tư, việc tuyên truyền pháp luật cần có tính thiết thực và thực tiễn. Hiện nay công tác tuyên truyền pháp luật đang được chú trọng và đề cao. Với những hình thức tuyên truyền pháp luật ngày càng phong phú và đa dạng, việc triển khai nội dung pháp luật vào đời sống xã hội cũng đã có hiệu quả nhất định.

NGUYỄN VIỆT KHOA, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Bồi dưỡng pháp luật kinh doanh (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Nguồn:phapluattp.vn