Thông báo số 573/TB-UBND ngày 29/06/2021 thay đổi lịch tiêm vắc xin Astrazeneca phòng Covid - 19 đợt II năm 2021

Thông báo số 573/TB-UBND ngày 29/06/2021 thay đổi lịch tiêm vắc xin Astrazeneca phòng Covid - 19 đợt II năm 2021