Tư vấn thủ tục hành chính cho Nhân dân thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh

Sáng ngày 07/12/2019, UBND xã Tam Thanh phối hợp với Phòng Tư pháp và Thành đoàn thành phố Tam kỳ tổ chức ngày hội tư vấn thủ tục hành chính tại thôn Hòa Thượng, nhằm tư vấn chi tiết các thủ tục hành chính theo yêu cầu và giải đáp cụ thể các thắc mắc mà người dân cần quan tâm, để góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. ,
Tư vấn thủ tục hành chính cho Nhân dân thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh
 
Ngày hội tư vấn đã thu hút đông đảo người dân đến tham dự và trao đổi các nội dung liên quan đến việc: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục thừa kế; Thủ tục giải quyết hồ sơ về hộ khẩu…ý kiến thắc mắc của bà con được đã được các ban ngành của thành phố (Phòng TNMT, Phòng LĐTBXH, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất) hướng dẫn, giải đáp, tư vấn cụ thể đảm bảo theo các quy định mới của pháp luật. 
Võ Hồng