Phường Phước Hòa Tổ chức ngày hội Tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính cho Nhân dân

Phường Phước Hòa Tổ chức ngày hội Tư vấn pháp luật  và thủ tục hành chính cho Nhân dân
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 390/KHLT/TP-ĐTN-UBND ngày 21/10/2021 giữa Phòng Tư pháp, Đoàn Thanh niên thành phố và UBND phường Phước Hòa.
        Sáng ngày 28/11/2021, UBND phường Phước Hòa,  phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức ngày hội Tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính năm 2021 cho Nhân dân trên địa bàn phường tại Nhà sinh hoạt khối phố 01 phường Phước Hòa.
       Tại buổi tư vấn đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thành phố như Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng LĐ-TBXH, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất… và Công chức phường đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho người dân quy trình, thủ tục các bước giải quyết thủ tục hành chính ở từng lĩnh vực cũng như một số vướng mắc về pháp luật như : Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thừa kế, hộ tịch, hộ khẩu, quản lý nhân khẩu, căn cước công dân cũng như các chính sách người có công, chế độ chính sách bảo trợ xã hội…Qua đó, giúp người dân hiểu  rõ hơn về các quy định của pháp luật cũng như thủ tục hành chính.
Trần Trọng Cao