Phường Hòa Thuận tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 24/7/2019, UBND phường Hòa Thuận phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo cho các đồng chí là thành viên UBMTTQVN phường.
Phường Hòa Thuận tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
   
         
          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, ủy viên UBMTTQVN Thành phố giới thiệu về Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.
          Theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, UBMTTQ có trách nhiệm tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật./.
                                                                                  Thu Ba