Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật phường Hòa Thuận đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật

Thời gian qua, Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật UBND phường Hòa Thuận thường xuyên duy trì việc tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid, tăng cường công tác hướng dẫn Nhân dân cài đặt ứng dụng BLUEZON bằng pano, khẩu hiệu, loa phát thanh lưu động, tại các địa bàn khu dân cư, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường Hòa Thuận và chia sẻ hướng dẫn trên các trang mạng xã hội.
Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật phường Hòa Thuận đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật

 Bên cạnh đó,Câu lạc bộ cũng đã tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch bệnh và phát khẩu trang miễn phí cho các tiểu thương tại chợ tạm, người đi đường, công nhân không đeo khẩu trang và người dân đang buôn bán tại trục công nghiệp Thuận yên, phường Hoà Thuận.
Thu Ba