Che giấu bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử lý thế nào?

xu phat hanh vi che dau benh truyen nhiem
Các hành vi không khai báo, khai báo không trung thực hoặc che giấu hiện trạng bệnh của bản thân hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật.