Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 5/10/2020 đến ngày 10/10/2020

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 5/10/2020 đến ngày 10/10/2020

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 10/10/2020

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

5/10
Sáng
TRực Trung tâm hành chính công
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 
Trung tâm HCC
 
 

 

Chiều

Kiểm tra chuyên đề 13h30
 
Đc Sử Trường Mầm non Đôremi

 

Thứ ba

6/10
Sáng
Kiển tra chuyên đề
 
 
7h
 
 
Đ,c Sử
 
 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

 

Chiều

Kiểm tra chuyên đề
Họp cơ quang tháng 10
13h30
16h
 
Đc Sử
CBCC
Trường TH Nguyễn Viết Xuân
PHòng Tư pháp

 

Thứ 4
7/10
Sáng
Kiểm tra công tác tư pháp xã Tam Thanh và làm việc về các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính
 
 
8h
 
Đ.c Sử, Thủy, Sương
 
UBND xã Tam Thanh  
 
Chiều Kiểm tra công tác tư pháp phường Hòa Hương 13h30
 
CBCC phòng UBND phường Hòa Hương  
Thứ 5
8/10
Sáng
Dự họp UBND thường kỳ nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP tháng 9, 9 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2020.
Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.
7h30
 
 
 
8h
Đ/c Sử _ Trưởng phòng
 
 
 
Đ/c Sử _ Trưởng phòng
 
Phòng họp số 2
 
 
 
Bộ CHQS tỉnh
 
 
Chiều Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. 13h30
 
Đ/c Sử _ Trưởng phòng
 
Bộ CHQS tỉnh  
Thứ 6
9/10
Sáng
Tham gia Hội thi tại UBND Phường An Mỹ 7h30
 
Đ/c Sương, Thủy-CV UBND phường An Mỹ  
Chiều Họp trực báo công tác tư pháp quý II-III 14h
 
CBCC phòng , tư pháp xã phường Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)