Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

19/04
Sáng
TRực Trung tâm hành chính công
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 
Trung tâm HCC
 
Phòng Họp số 2

 

Chiều Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Thứ ba

20/4
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Chiều

Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Thứ 4
21/4
Sáng
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3)
Dự lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương
 
 
 
 
7h30
 
 
 
CBCC phòng
 
 
 
Nhà truyền thống thành phố
 
 
 
Thứ 5
22/4
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
 
Chiều Dự phiên xét xử vụ án hành chính (vụ bà Phạm Thị Hải Yến)
 
 
14h
 
 
Đ/c Hoa-PTP
 
 
TAND tỉnh Quảng Nam  
Thứ 6
23/4
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
Chiều Triển khai tuyên truyền, PBGDPL tại xã Tam Thanh năm 2021 theo Đề án của Tỉnh
 
13h30
 
 
Đ/c Hoa – PTP
Đ/c Thủy-CV
Đ? Diễm-CV
 
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố