Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 147
  • Khách viếng thăm: 146
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 14978
  • Tháng hiện tại: 316971
  • Tổng lượt truy cập: 23074175
Tính đồng bộ, thống nhất của các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai

Tính đồng bộ, thống nhất của các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai

Bài viết phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó, kiến nghị một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất.

Đăng lúc: 29-04-2021 08:22:15 PM | Đã xem: 522 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , sửa luật đất đai 2013
Quy định bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quy định bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền con người ngày càng được bảo đảm. Phương thức bảo vệ quyền con người cũng có sự thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Thông qua việc nghiên cứu quy định bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân trong pháp luật quốc tế, bài viết hi vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa các quy định pháp luật đối với các quyền trên, từ đó làm nền tảng và cơ sở dự báo để xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời gian tiếp theo.

Đăng lúc: 20-05-2021 08:29:53 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Những nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết

Những nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết

Tóm tắt: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020, người chưa thành niên vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết*.

Đăng lúc: 29-05-2021 08:13:03 AM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam

Bảo vệ quyền trẻ em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới ký kết và phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm nội luật hóa quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em và tạo hành lang pháp lý xử lý những hành vi xâm hại đến quyền trẻ em. Bài viết phân tích một số quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, từ đó có một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Đăng lúc: 01-06-2021 08:36:15 PM | Đã xem: 260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực hình sự
5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc thang lớn vươn tới Nhà nước pháp quyền XHCN

5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc thang lớn vươn tới Nhà nước pháp quyền XHCN

Một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Đăng lúc: 05-06-2021 12:51:50 PM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam

Bảo vệ quyền trẻ em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới ký kết và phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm nội luật hóa quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em và tạo hành lang pháp lý xử lý những hành vi xâm hại đến quyền trẻ em. Bài viết phân tích một số quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, từ đó có một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Đăng lúc: 11-06-2021 07:59:54 AM | Đã xem: 470 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực hình sự
Đăng lúc: 30-07-2021 10:22:13 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự khi người thừa kế từ chối nhận di sản do người được thi hành án chết để lại

Khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự khi người thừa kế từ chối nhận di sản do người được thi hành án chết để lại

1. Tình huống phát sinh từ thực tiễn Trên thực tế có nhiều trường hợp người được thi hành án sau khi đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng vì một lý do nào đó lại yêu cầu cơ quan thi hành án không tiếp tục thi hành một phần hoặc toàn bộ việc thi hành án. Đối với những trường hợp như vậy, cơ quan thi hành án căn cứ quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật Thi hành án dân sự) để ra quyết định đình chỉ thi hành, nếu có khoản tiền, tài sản thi hành án đã thu được thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ trả lại cho người phải thi hành án. Tuy nhiên, thực tiễn có những trường hợp, khi người được thi hành án chết thì người thừa kế của họ lại từ chối nhận di sản hoặc từ chối nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ bản án, quyết định cơ quan thi hành án đang tổ chức thi hành, mặc dù cơ quan thi hành án đã thu được tiền, tài sản thi hành án từ người phải thi hành án.

Đăng lúc: 10-08-2021 11:59:38 AM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Quyền bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp của người chuyển giới ở Việt Nam

Quyền bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp của người chuyển giới ở Việt Nam

Là con người, ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống trong môi trường công bằng, bình đẳng; được trở thành một công dân thực thụ và được xã hội thừa nhận. Những người chuyển giới cũng vậy, họ đều khát khao được cống hiến, được tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau để thể hiện năng lực, phẩm chất của bản thân mình. Được sống với chính mình và nhận được sự tôn trọng của người khác chính là khát khao của những người chuyển giới. Trong bài viết này, tác giả Nguyễn Quỳnh Trang đã đi sâu phân tích các vấn đề chính như: Khái quát về quyền bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp của người chuyển giới; thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp của người chuyển giới. Thông qua phản ánh tthực trạng pháp luật, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp của người chuyển giới.

Đăng lúc: 13-08-2021 09:25:07 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Bạo lực gia đình
Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua theo quy định của pháp luật

Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua theo quy định của pháp luật

Tóm tắt:Xác lập quyền về lối đi qua được xem là vấn đề quan trọng và phức tạp nhất trong các quyền đối với bất động sản liền kề. Bởi lẽ, quyền về lối đi qua tác động trực tiếp đến quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản liền kề do mất diện tích đất, ảnh hưởng thường xuyên, liên tục đến cuộc sống cũng như điều kiện kinh doanh, sản xuất của họ trong suốt quá trình tồn tại lối đi (nhất là trong trường hợp lối đi xuyên qua diện tích ở hoặc lối đi chung)[1]. Để đảm bảo quyền về lối đi qua được xác lập trên thực tế không chỉ cần có căn cứ xác lập mà còn phải xác định được các điều kiện xác lập cũng như những hệ quả pháp lý phát sinh khi xác lập quyền.

Đăng lúc: 13-08-2021 09:29:43 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Đăng lúc: 16-08-2021 03:11:24 PM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực khác
Đăng lúc: 06-09-2021 09:07:43 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội