Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 12871
  • Tháng hiện tại: 442598
  • Tổng lượt truy cập: 23700443

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/8/2021 đến - 07/8/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/08/2021 13:41 - Người đăng bài viết: Tư pháp Tam Kỳ
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/8/2021 đến - 07/8/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/8/2021 đến - 07/8/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31/2021
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/8/2021 đến - 07/8/2021
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
1. Quỹ phòng, chống thiên tai TW ưu tiên cứu trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, thuốc
Ngày 01/08/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.
Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Quỹ trung ương có không quá 9 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2 Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ. Ban kiểm soát Quỹ trung ương có không quá 05 thành viên, gồm Trưởng Ban kiểm soát, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, và các thành viên.
Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương chi cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; trong đó ưu tiên cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác, hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai; hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương; hỗ trợ các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.
2. Bổ sung thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2021.
Theo đó, Nghị định bổ sung thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định và thời gian không làm việc khác ngoài các trường hợp quy định. Theo quy định mới, thời gian thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu không còn là thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.
Bên cạnh đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Quy định cũ không nêu điều kiện nhà giáo có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ngoài ra, nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức mã số V07 và V09 thì vẫn được hưởng chế độ quy định tại Nghị định này.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Ngày 06/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Cụ thể, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia được thực hiện thông qua các bước sau đây: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ trước; Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
Bên cạnh đó, định mức điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia như sau: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp xác định có định biên 6 người/nhóm, 63 công nhóm/cả nước; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia có định mức 7 người/nhóm, 26 công nhóm/cả nước;…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2021.
4. Hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc
Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.
Theo đó, chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc gồm: chi phí điều tra khảo sát, chi phí tham gia thực hiện lập quy chế, chi phí mua tài liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, chi phí khấu hao thiết bị, chi phí đi lại, lưu trữ, chi phí hội nghị, hội thảo,....Trường hợp điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt thì chi phí lập điều chỉnh quy chế kiến trúc điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 70% chi phí lập quy chế kiến trúc mới tương ứng xác định theo quy định.
Bên cạnh đó, trường hợp cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện được giao trực tiếp lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bằng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, tiến độ yêu cầu của công việc lập quy chế và cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan chuyên môn về kiến trúc nhưng không vượt quá 80% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định theo định mức tương ứng.
Ngoài ra, chi phí công bố quy chế quản lý kiến trúc xác định bằng 2% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng xác định.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/9/2021.
5. Năm 2021: tiết kiệm chi tối thiểu 15% dự toán được giao năm 2020
Ngày 05/08/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
Theo đó, tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Đối với dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021, thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với dự toán được giao năm 2020; đối với dự toán năm 2022, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với dự toán năm 2021 (ngoài chi lương, các khoản đóng góp theo lương theo quy định).
Thêm đó, trước 15/8/2021, yêu cầu các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tự đảm bảo chi hoạt động từ nguồn tài chính hợp pháp theo quy định (nguồn thu dịch vụ, nguồn thu được để lại theo chế độ). Các cơ quan quản lý hành chính đã được cấp có thẩm quyền giao khoán ổn định biên chế và dự toán chi ngân sách nhà nước từ 3-5 năm thực hiện đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chính gắn với đặc thù cơ quan, đơn vị thời gian qua và đề xuất giải pháp.
Bộ Tài chính tiến hành tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất đổi mới cơ chế tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong giai đoạn tới, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Tiêu chuẩn bổ nhiệm CBCC lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam từ 10/8/2021

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 10/8/20221.
Theo đó, điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
I. Điều kiện bổ nhiệm
1. Đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
2. Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất hoặc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh, chức vụ của nhiệm kỳ.
4. Tuổi bổ nhiệm
a) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ.
c) Công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này.
5. Về kinh nghiệm công tác
a) Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phải có thời gian từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ cấp phó hoặc tương đương.
b) Công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phó phải có thời gian công tác từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
c) Viên chức ở đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, trước khi được tuyển dụng có thời gian hợp đồng lao động từ đủ 05 năm trở lên (đủ 60 tháng) có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó phải có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn từ đủ 01 năm (đủ 12 tháng) kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
d) Đối với cán bộ cấp xã được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; chức vụ quản lý là cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì không áp dụng quy định về kinh nghiệm công tác tại điểm a, b của khoản này (nhưng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện theo quy định).
6. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh.
7. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 56 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 và khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc ứng cử chức vụ cao hơn.
8. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Tiêu chuẩn bổ nhiệm
1. Có trình độ đại học trở lên.
2. Đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.
3. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý tương đương với chức danh bổ nhiệm (trừ các chức vụ cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện).
4. Tiêu chuẩn chính trị
a) Công chức bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; trưởng, phó ban, chi cục thuộc Sở; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc UBND cấp huyện; trưởng phòng và tương đương thuộc ban, chi cục trực thuộc Sở; viên chức quản lý là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
b) Công chức bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý phó trưởng phòng và tương đương thuộc ban, chi cục trực thuộc Sở; viên chức quản lý là cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện; trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội