Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 114
  • Khách viếng thăm: 104
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 11517
  • Tháng hiện tại: 313510
  • Tổng lượt truy cập: 23070714

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 5/6/2021 đến - 12/6/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/06/2021 13:26 - Người đăng bài viết: Tư pháp Tam Kỳ
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 5/6/2021 đến - 12/6/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 5/6/2021 đến - 12/6/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2021
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 5/6/2021 đến - 12/6/2021
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

1. Hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:
- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001): Áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), có hệ số lương từ 6,2 - 8,0 (tương đương với mức lương từ 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng);
- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002): Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), có hệ số lương 4,4 - 6,78 (tương đương với mức lương từ 6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng);
- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003): Áp dụng bảng lương công chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98 (tương đương mức lương từ 3,486 - 7,42 triệu đồng/tháng);
- Ngạch Cán sự (mã số 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0, có hệ số lương 2,1 - 4,89 (tương đương mức lương từ 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng);
- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 (tương đương mức lương từ 2,771 - 6,049 triệu đồng/tháng).
Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT- BNV.
Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch cản sự, ngạch nhân viên theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Trong thời hạn 05 năm nay, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cán sự, ngạch nhân viên (mới). Khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự, ngạch nhân viên (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch. Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.
2. Công ty thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng
Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.
Cụ thể, công ty thông tin tín dụng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; Có phương án kinh doanh đảm bảo không kinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Có tối thiểu 15 tổ chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đồng thời, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của công ty thông tin tín dụng phải có tối thiểu 02 đường truyền số liệu, mỗi đường truyền của 01 nhà cung cấp dịch vụ; có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật có khả năng thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 khách hàng vay; Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin quá 04 giờ làm việc;…
Đáng chú ý, công ty thông tin tín dụng phải khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận và gửi văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước về việc khai trương hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày công ty thông tin tín dụng khai trương hoạt động. Nếu quá 12 tháng công ty thông tin tín dụng không khai trương thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2021
3. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp lĩnh vực văn hóa
Ngày 08/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.
Theo đó, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa phải có bằng đại học một trong các chuyên ngành sau: Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Nghệ thuật trình diễn; Nghệ thuật nghe nhìn; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam; Thư viện; Bảo tàng; Luật; Chuyên ngành khác về nghệ thuật và nhân văn có liên quan. Ngoài ra, giám định viên tư pháp lĩnh vực này còn phải có hoạt động chuyên môn thực tế ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gồm có: Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Sơ yếu lý lịch tư pháp; Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2021..
4. Hướng dẫn xây dựng KH phòng, chống thiên tai các cấp
Ngày 07/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.
Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được thực hiện theo các bước như sau: Rà soát, thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát số liệu cơ bản; Xác định, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp; Xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan; tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai: Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai của cấp mình.
Trong đó, kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh phải bao gồm các nội dung chính sau: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; Mục đích, yêu cầu phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiến lược...; Các đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai; Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai gồm: xác định loại hình thiên tai thường gặp; phạm vi, phương pháp, nội dung đánh giá…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/7/2021.
5. Bộ Tư pháp phấn đấu đến 2025, xử lý 90% hồ sơ công việc qua mạng
Ngày 10/6/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 983/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
Theo đó, Bộ Tư pháp phấn đấu đến năm 2025: 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Đồng thời phấn đấu cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật).
Đến năm 2030, phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số và Hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Hình thành nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan Nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan Nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội