Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 06/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về triển khai công tác phổ biến, giáo...

Nhằm thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức cho các ban ngành, hội đoàn thể, doanh nghiệp, khối phố và người dân về...

Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định...

Hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã về tranh chấp đất đai dưới góc độ so sánh

06/04/2021

 

Tranh...

 

Thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sau đây sẽ không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay theo quy định tại Thông...

Không đi khám nghĩa vụ quân sự vì cho rằng chỉ gửi giấy về cho người thân nên không nhận được thì có bị xử phạt hay không?

Tôi...

Ngày gửi: 20/07/2022; Người gửi: Trần Bảo N.; Email: ; Điện thoại: 0123456
Khi em ngồi trên máy bay chờ giờ cất cánh, em hay thấy một số bạn nữ hay quay tiktok hay Youtube gì đó trên đường băng, như vậy là có vi phạm pháp luật hay không và bị xử phạt hay không?