Sáng ngày 16/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành...

Chiều ngày 21/8/2022 UBND phường phối hợp với Hội LHPN phường Hòa Thuận tổ chức Hội thi Rung chuông vàng "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ...

Từ 1-10: Hàng loạt trường hợp bị xóa thông tin trên mạng internet

Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An...

Hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã về tranh chấp đất đai dưới góc độ so sánh

06/04/2021

 

Tranh...

 

Thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sau đây sẽ không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay theo quy định tại Thông...

Ngày gửi: 20/07/2022; Người gửi: Trần Bảo N.; Email: ; Điện thoại: 0123456
Khi em ngồi trên máy bay chờ giờ cất cánh, em hay thấy một số bạn nữ hay quay tiktok hay Youtube gì đó trên đường băng, như vậy là có vi phạm pháp luật hay không và bị xử phạt hay không?