Nhiều trường hợp hợp đồng liên quan đến đất đai, nhà ở bắt buộc phải công chứng, chứng thực theo quy định mới...

Giáo dục những kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, về phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng sống cho học sinh là một việc làm rất quan trọng và...

1. Từ 21/5/2022, được đăng ký xe máy tại công an xã

Được đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022 là nội dung tại Thông...

Hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã về tranh chấp đất đai dưới góc độ so sánh

06/04/2021

 

Tranh...

 

Thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sau đây sẽ không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay theo quy định tại Thông...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

21/05/2007 07:00

Với nhận thức...

Ngày gửi: 18/04/2022; Người gửi: quỳnh; Email: vuatrochoi8888@yahoo.com; Điện thoại: 123456
Tôi đi xe máy chuyển làn đường mà không có tính hiệu báo trước, CSGT xử phạt mà không lập biên bản thì có đúng không?", "Trong trường hợp nào thì CSGT được ra quyết định xử phạt ngay tại chỗ?".