Ngày 07/11/2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MT TQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn công tác hoà giải ở cơ sở,...

Sáng ngày 04/12/2023, UBND xã Tam Thanh phối hợp với Trường tiểu học Ngô Gia Tự - xã Tam Thanh tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và một...

Kể từ tháng 7/2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ dữ...

Ngày gửi: 18/09/2023; Người gửi: Nguyễn thị Mỹ duyên; Email: Nguyenthimyduyentk111@gmail.com; Điện thoại: 0327672800
Đất đã đăng ký mà người khác vào trồng cây không xin phép chủ thì số cây đó chủ đất có quyền xử lý, chặt bỏ hoặc bán được không ạ