Thực hiện Chương trình công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ; Phòng Tư pháp...

           Sáng ngày 21/11/2022, tại Hội trường UBND phường An Sơn đã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, kết hợp phát tờ...

 

Cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ 1-2 năm mới được thành lập doanh nghiệp

 

TIN NÓNGThứ Ba, 01/11/2022...

Một số vấn đề về công tác hòa giải ở cơ sở và giải pháp góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

 26/04/2022

THS....

Chọn cơ quan tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước cấp huyện: Cần cân nhắc kỹ các yếu tố

18/08/2021

 
Hiện...
Ngày gửi: 20/07/2022; Người gửi: Trần Bảo N.; Email: ; Điện thoại: 0123456
Khi em ngồi trên máy bay chờ giờ cất cánh, em hay thấy một số bạn nữ hay quay tiktok hay Youtube gì đó trên đường băng, như vậy là có vi phạm pháp luật hay không và bị xử phạt hay không?