Số - ký hiệu: 01/QĐ-STP Ngày ban hành: 03/01/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch - Chứng thực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp
File đính kèm:

Quyet dinh

Lượt xem: 127