Số - ký hiệu: 06/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 25/10/2022
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Xây dựng và kiểm tra văn bản
Trích yếu: Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
File đính kèm:

Tải Thông tư tại đây

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 37/BC-UBND 21/02/2022 Báo cáo Xây dựng và kiểm tra văn bản UBND tỉnh Quảng Nam Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam