Số - ký hiệu: 82/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2022
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
File đính kèm:

Tải Nghị định tại đây

Lượt xem: 127