Số - ký hiệu: 37/BC-UBND Ngày ban hành: 21/02/2022
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Xây dựng và kiểm tra văn bản
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
File đính kèm:

TAI TAI DAY

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 06/2022/TT-BTP 25/10/2022 Thông báo Xây dựng và kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành