Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được tuyên dương trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021
 Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 08:44 - 1480 Lượt xem
In

 

Sáng ngày 9.11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tam Kỳ, có ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị, địa phương

hinh7

Qua 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 4567 ngày 25.8.2017 của UBND tỉnh về ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL được tăng cường. Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, hoạt động PBGDPL được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Về cơ bản, các đơn vị được giao thực hiện Đề án đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; 100% sở, ban, ngành đã tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, trên 80% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ. 70% - 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh việc duy trì, phát triển các hình thức PBGDPL truyền thống, các đơn vị đã sáng tạo, áp dụng nhiều hình thức, mô hình mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.  

hinh8

Tại hội nghị, các đơn vị đã tham luận nhiều đề tài hay, những cách làm mới mang lại hiệu quả trong công tác PBGDPL, trong đó thành phố Tam Kỳ tham luận về hiệu quả tích cực từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, trong đó có tập thể Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ.

Tác giả: LÊ THU

Nguồn tin: http://vhtttamky.com.vn/

 


Tin mới:
Các tin khác: