Tên thủ tục: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Thủ tục hành chính hộ tịch, chứng thực theo ISO 9001: 2015