Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 quy định việc thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Số/Ký hiệu 32015/QĐ-UBND
Ngày 26/01/2015
Người ký Lê Phước Thanh
Trích yếu Về việc thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện,bảo hiểm y tế cho Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Còn

TẢI TẠI ĐÂY