Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 15/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2020
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định quy phạm (64)
Lĩnh vực Đất đai - Nhà ở
Hiệu lực Còn hiệu lực

TẢI TẠI ĐÂY