Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Số/Ký hiệu 26/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày có hiệu lực 25/04/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP PHẦN 1
TẢI NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP PHẦN 2
TẢI NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP PHẦN 3