Thừa phát lại - công việc còn ít người biết đến

​(Tư pháp Tam Kỳ - http://tuphaptamky.gov.vn) Thừa phát lại - công việc còn ít người biết đến
Thừa phát lại là người làm các công việc như tống đạt quyết định, lập vi bằng, thi hành án..
.
Nguồn:vnexpress.net