Quy chế liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú và cấp lại Bản chính GIấy khai sinh cho công dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Quy chế liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú và cấp lại Bản chính GIấy khai sinh cho công dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ