Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý công trình kỹ thuật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý công trình kỹ thuật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ