Không tăng giá điện trong năm 2018 (đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 7/6/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018)

Không tăng giá điện trong năm 2018 (đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 7/6/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018)

Cụ thể Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/06/2018 của Chính phủ chỉ đạo:

- Không tăng giá điện trong năm 2018, xem xét thời điểm, mức độ điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát dưới 4%;

- Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi mua sắm, hội họp. Đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ kê khai và hoàn thuế;

- Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương kiểm soát, ngăn chặn tín dụng đen, cho vay nặng lãi;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí BOT, nhất là các trạm BOT đã được quyết toán; kiểm soát xe quá khổ, quá tải và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Chấn chỉnh, tổ chức hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

- Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018; chỉ đạo kiểm tra các địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học.
TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Nguồn tin: luatvietnam.vn