Công văn 516/HTQTCT-CT ngày 17.5.2018 của Cục Hộ tịch hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực chữ ký