Xã Tam Thanh tuyên truyền pháp luật cho hòa giải viên cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật

Thực hiện theo đề án về “ tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đại bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 của Sở Tư pháp. Vào ngày 25/10/2018 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND xã Tam Thanh tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã Tam Thanh.
Xã Tam Thanh tuyên truyền pháp luật cho hòa giải viên cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật

Về tham dự hội nghị có  ông Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng Tuyên truyền PBGDPL của sở Tư pháp, bà Ngô Thị Sương, Chuyên viên Phòng Tư pháp. Hội nghị đã được Báo cáo viên truyền đạt một số nôi dung liên quan đến các quy định về Luật Đất Đai, Luật Hòa giải ở cơ sở như liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục khởi kiện tại tòa án giải quyết tranh chấp đất đai và một số kỹ năng tiếp nhận và xử lý đơn thư, cách thức ghi chép biên bản, kinh phí hoạt động hòa giải …để các hòa giải viên, tuyên truyền viên năm rõ được các quy định của pháp luật, từ đó tuyên truyền, giải quyết tốt các vụ việc hòa giải ở cơ sở, hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp không đúng thẩm quyền, góp phần đảm bảo về an ninh trật tự tại địa phương.
Kết thúc hội nghị, Ông Thái Nguyên Đại mong muốn bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo của mình, các hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã Tam Thanh sẽ thực hiện tốt công tác hòa giải, phát huy vai trò của hòa giải trong xây dựng thôn văn hóa, xây dựng xã văn minh đáp ứng yêu cầu của xã nông thôn mới.
         
Võ Hồng – CB. Tư pháp.