Tư vấn thủ tục hành chính tại phường Trường Xuân

Thực hiện công tác phối hợp của Thành Đoàn Tam Kỳ, Phòng Tư pháp thành phố và UBND phường Trường Xuân về việc tổ chức ngày hội “ Tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính” năm 2020.
  
Vào thứ  Bảy, ngày 20/6/2020 tại nhà sinh hoạt khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân đại diện các Phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ và đại diện các ngành của phường Trường Xuân tổ chức tư vấn thủ tục hành chính cho Nhân dân trên địa bàn phường về các lĩnh vực: Đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hộ tịch, chứng thực,   chứng minh nhân dân, bảo hiểm và người có công… Tại buổi tư vấn, UBND phường Trường Xuân lồng ghép phát tờ gấp tuyên truyền Luật Chăn nuôi đến với toàn thể bà con nhân dân.
                                                                                     Người viết
                                                                                Đỗ Dũng Chinh