Tam Thanh tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Biển Việt Nam cho hội viên phụ nữ

Vào ngày 17,18/10/2018, UBND xã Tam Thanh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật an ninh mạng, Luật Biển Việt Nam cho hội viên hội phụ nữ trên địa bàn các thôn Thanh Đông, Thanh Tân, Hạ Thanh.
Tam Thanh tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Biển Việt Nam cho hội viên phụ nữ
 
    Thông qua hội nghị đã giúp cho hội viên hội phụ nữ nắm bắt được các quy định cơ bản trong Luật An ninh mạng cũng như Luật Biển Việt Nam, từ  đó chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương.
Người đưa tin
Võ Hồng – CB. Tư pháp.