Tam Kỳ tuyên truyền luật dưới cờ cho học sinh khối Tiểu học

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho học sinh, chiều ngày 19/3/2018, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội và Thành đoàn tổ chức tuyên truyền luật dưới cờ tại trường Tiểu học Ngô Quyền.
Tam Kỳ tuyên truyền luật dưới cờ cho học sinh khối Tiểu học
Tại giờ chào cờ đầu tuần, các em học sinh đã được tìm hiểu các nội dung pháp luật quan trọng như Luật Trẻ em, các quy định về dân sự, hình sự, giao thông đường bộ... liên quan đến trẻ em. Qua buổi tuyên truyền giúp các em nắm vững những kiến thức cơ bản về quyền của mình như quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được bảo vệ tính mạng và tôn trọng nhân phẩm, quyền được bày tỏ ý kiến, tiếp cận thông tin, quyền được tham gia các hoạt động xã hội vừa sức theo lứa tuổi; trách nhiệm của trẻ em đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
Theo kế hoạch thì chương trình phối hợp giữa 03 cơ quan sẽ được duy trì trong tháng 3 đến tháng 5/2018 đến tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố./.
 THÚY SƯƠNG