Phường Tân Thạnh tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở

Sáng ngày 09/5/2019, UBND phường Tân Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 cho tổ trưởng, tổ phó và thành viên tổ hòa giải ở 07 khối phố trên địa bàn phường với 45 hòa giải viên tham dự.
Phường Tân Thạnh tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở
Trong thời gian một buổi, các đại biểu được báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu các quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải và các tình huống thực tế phát sinh trên địa bàn phường để thành viên các tổ hòa giải tiến hành thảo luận, bàn cách giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý nhất.
Qua một buổi tập huấn đã góp phần bổ sung, nâng cao kiến thức, ký năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở, để họ có thể thực hiện hòa giải kịp thời các vụ việc, tranh chấp phát sinh ở nơi cư trú, góp phần giữ gìn tình đoàn kết xóm giềng, an ninh trật tự tại địa phương.

Huỳnh Ngọc Hưng