Phường Phước Hòa tuyên truyền Luật Trẻ em cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2018 và triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 72/KHLT-UBND-ĐTN ngày 22/10/2018 giữa UBND và Đoàn thanh niên phường về triển khai truyên Luật Trẻ em và kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em năm 2018 .
Phường Phước Hòa tuyên truyền Luật Trẻ em cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

 Chiều ngày 26/10/2018, UBND và Đoàn thanh niên phường tổ chức tuyên  truyên Luật Trẻ em và kỹ năng sống; phòng chống bạo lực gia đình; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em cho hơn 150 em học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai .
Tại buổi tuyên truyền các em học sinh được nghe các báo cáo viên  triển khai các nội dung cơ bản của Luật Trẻ em như  các quyền và bổn phận của trẻ ; các cấp độ bảo vệ trẻ em...  và  kỹ năng sống; phòng tránh bạo lực gia đình; phòng tránh tai nạn thương tích và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em...
         Sau thời gian triển khai tuyên truyền, báo cáo viên  và ban tổ chức đưa ra những câu hỏi tình huống cụ thể, trò chơi giao lưu thiết thực được các em nhiệt tình hưởng ứng, qua đó giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về quyền và bổn phận của mình, các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục...
  Trần Trọng Cao