Phường Hòa Thuận triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sáng ngày 29/01/2018, UBND phường Hòa Thuận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường và cán bộ, công chức được phân công tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.
Phường Hòa Thuận triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ công chức đã được triển khai, tìm hiểu Quyết định số 619/2017 của Thủ tướng Chính phủ gồm 6 nội dung cơ bản về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 5 tiêu chí tiếp cận pháp luật; những quy định điều kiện, thẩm quyền công nhận, quy trình đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giới thiệu một số nội dung cơ bản quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn phường. Đồng thời tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở. Các ban, ngành, hội, đoàn thể và từng cán bộ, công chức của phường cần có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, tham mưu UBND phường duy trì và phát triển các tiêu chí tiếp cận pháp luật đã đạt năm 2017.
Người đưa tin
 
THU BA