Phường Hòa Hương triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ và nhân dân

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, vào ngày 23/10/2018, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Bưu điện và Bảo hiểm xã hội thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Phường Hòa Hương triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ và nhân dân
Tham dự hội nghị có hơn 70 cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Tại đây các đại biểu đã được cán bộ Bưu điện và Bảo hiểm xã hội thành phố giới thiệu các quy định pháp luật có liên quan về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như: người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%, quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...Qua đó nhằm vận động, tuyên truyền, khuyến khích đông đảo người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Cao Bá Đạt