Phường Hòa Hương tổ chức tập huấn Luật Trẻ em và các chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Sáng ngày 04/10/2019, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Trẻ em và các chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Phường Hòa Hương tổ chức tập huấn Luật Trẻ em và các chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
 
 Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe giới thiệu  các nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Trẻ em như quyền và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em; các chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng và xem  các hình ảnh liên quan đến các vấn đề nóng bỏng về xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em hiện nay...

Cao Bá Đạt