Phường Hòa Hương tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2019

Sáng ngày 15/5/2019, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Phòng Tư pháp Tam Kỳ tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Hòa giải năm 2019.
Phường Hòa Hương tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2019
 Hội nghị được nghe bà Ngô Thị Sương - báo cáo viên thành phố Tam Kỳ truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác hòa giải của địa phương như phạm vi hòa giải, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, mức chi hổ trợ cho các hoạt động liên quan đến hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn ghi chép, lưu trữ sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn thu tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở…Và một số kiến thức pháp luật có liên quan phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Cao Bá Đạt