Phường An Xuân triển khai các văn bản Luật mới

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, nhằm kịp thời triển khai các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ và Nhân dân.
Phường An Xuân triển khai các văn bản Luật mới
Sáng ngày 18/5/2018, UBND phường An Xuân phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung văn bản Luật trên cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường cùng toàn thể CBCC của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các hội đặc thù, các đồng chí trong quân dân chính 11 khối phố trên địa bàn.
Tại hội nghị, đại biểu được nghe Đồng chí Nguyễn Quốc Sử - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố giới thiệu một số nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như: các trường hợp được bồi thường, quy trình, thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức...Một số quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hình sự của pháp nhân, điểm mới về tha tù trước thời hạn, các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của người dân, trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân trong Luật Tiếp cận thông tin.
Theo kế hoạch thì thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường triển khai rộng rãi các nội dung văn bản Luật nêu trên tới từng địa bàn khu dân cư để người dân biết và thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

                                                                                                                Quang Tuấn