​Phường An Phú tổ chức tuyên truyền Luật đất đai đến từng khu dân cư

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thực chấp hành pháp luật về đất đai cho Nhân dân, từ ngày 03/8/2019 đến ngày 12/8/2019, UBND phường An Phú đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền pháp luật kết hợp tư vấn thủ tục hành chính về Luật Đất đai, công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng đến tất cả các khu dân cư trên địa bàn phường, thu hút trên 500 người tham dự.
​Phường An Phú tổ chức tuyên truyền Luật đất đai đến từng khu dân cư
Tại các buổi tuyên truyền, người dân được bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy trình bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tư vấn, giải đáp từng câu hỏi, vướng mắc cụ thể của người dân.
Qua đợt tuyên truyền này, người dân đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật, tự bảo vệ được các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách pháp luật đất đai, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn.
 
Nguyễn Văn Thưởng – Công chức Tư pháp Hộ tịch UBND phường An Phú