Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật bảo hiểm và hòa giải cơ sở ở phường An Sơn.

Ngày 16/8/2019, Tổ kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của UBND thành phố Tam Kỳ do ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng Phòng Tư pháp làm Tổ trưởng, cùng các thành viên đại diện cho các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động TBXH, UBMT TQ Việt Nam thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trên lĩnh vực bảo hiểm, hòa giải ở cơ sở.
Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật bảo hiểm và hòa giải cơ sở ở phường An Sơn.
Theo báo cáo của UBND phường An Sơn và qua kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ liên quan cho thấy việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hòa giải cơ sở trên địa bàn phường khá tốt, cụ thể: Địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp . 100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định; đã đóng bảo hiểm cho người cao tuổi đến tháng 7/2019 là 235 người, đối tượng hộ cận nghèo là 53 người; vận động được 1.923 hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; đã củng cố tổ hòa giải với 43 thành viên, các tổ hòa giải được tập huấn nghiệp vụ nên trong 8 tháng đầu năm đã thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở...
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật như: Cắt giảm bảo hiểm xã hội cho các đối tượng bảo trợ còn chậm, công tác phối hợp giữa các bộ phận, ban ngành còn hạn chế, chưa chi kịp thời kinh phí cho tổ hòa giải.
Qua kết quả kiểm tra, Tổ kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các bộ phận, đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục các thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hòa giải ở cơ sơ tại địa phương.
Được biết, UBND phường An Sơn là đơn vị đầu tiên mà Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật của thành phố tiến hành kiểm tra,theo kế hoạch   thì Tổ kiểm tra sẽ kiểm tra tất cả 13 xã, phường và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phô trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm và hòa giải ở cơ sở.
Văn Sinh